L O A D I N G . . .

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan te reserveren via 
  het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Alkmaar Squash toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden en de bij Alkmaar Squash gebruikelijke omgangsvormen.
  
 2. De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijv. indien er voortdurend ''voor alle zekerheid' wordt gereserveerd.

 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de de bedrijfsvoering van Alkmaar Squash . Alkmaar Squash zal deze gegevens echter nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v.l, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Alkmaar Squash , zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 4. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

 5. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

 6. Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mail adres te hebben. Dit e-mail adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

 7. Spelers kunnen 'passant of 'lid' zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.

 8. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid' In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing.

 9. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als 'passant' en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een lid met een passant dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

 10. Spelers mogen reserveren binnen een reserverings'horizon' van 8 dagen (dus 'vandaag' voor 'vandaag volgende week'

 11. Leden kunnen in principe 1 x per dag in piektijd spelen. Indien er ruimte is kan via de receptie een tweede speelperiode worden geregeld. Een tweede reservering is ook mogelijk wanneer de zgn "free voor all" regel van toepassing is. Deze houdt in dat de normale reserveringsregels voor de rest van "vandaag" niet van toepassing zijn. Of dit het geval is, wordt zichtbaar als een speler probeert een tweede reserevring te maken.

 12. Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

 13. Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per e-mail een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

 14. Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten mbt een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht.

 15. Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 16. Wordt een reservering binnen 12 uur voor de aanvangstijd van de gereserveerde speeltijd geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht.

 17. De annuleringskosten zijn gelijk aan de losse baanhuur.

 18. Wordt een geannuleerde speelperiode door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.